فراخوان دومین جشنواره «علم و عامه» موزه علوم و فناوری اعلام شد

دومین جشنواره علم و عامه به میزبانی موزه علوم و فناوری و با همکاری سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی برگزار می‌شود.