فرآورده های تجاری «پرگاس» و کپسول لاغری «مهزل» غیر مجاز اعلام شدند

فرآورده های تجاری «پرگاس» و کپسول لاغری «مهزل» غیر مجاز اعلام شدند

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی دو فراورده گیاهی غیر مجاز را به علت نداشتن اسناد بهداشتی، غیر مجاز اعلام کرد.

فرآورده های تجاری «پرگاس» و کپسول لاغری «مهزل» غیر مجاز اعلام شدند

(image)

روابط عمومی سازمان غذا و دارو، اسامی دو فراورده گیاهی غیر مجاز را به علت نداشتن اسناد بهداشتی، غیر مجاز اعلام کرد.
فرآورده های تجاری «پرگاس» و کپسول لاغری «مهزل» غیر مجاز اعلام شدند

بک لینک رنک 6

فستیوال فیلم