عکس/اقدام بشر دوستانه فوق‌ستاره کهکشانی‌ها

ستاره پرتغالی کهکشانی‌ها به همراه پسرش از تمام مردم جهان خواستار کمک به کودکان مظلوم سوریه شد.