عناوین روزنامه های ورزشی ۱۳ مرداد ۹۵/ قیمت من ۶ میلیارد بود+تصاویر

عناوین روزنامه های ورزشی ۱۳ مرداد ۹۵/ قیمت من ۶ میلیارد بود+تصاویر

تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۹۵ به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.

عناوین روزنامه های ورزشی ۱۳ مرداد ۹۵/ قیمت من ۶ میلیارد بود+تصاویر

(image)

تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۹۵ به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.
عناوین روزنامه های ورزشی ۱۳ مرداد ۹۵/ قیمت من ۶ میلیارد بود+تصاویر

اتوبیوگرافی