عملیات پیشمرگه عراق در محور اربیل به موصل پایان یافت

عملیات پیشمرگه عراق در محور اربیل به موصل پایان یافت

عملیات نیروهای پیشمرگه عراق در محور اربیل به موصل که از روز گذشته آغاز شده بود، به پایان رسید.

عملیات پیشمرگه عراق در محور اربیل به موصل پایان یافت

(image)

عملیات نیروهای پیشمرگه عراق در محور اربیل به موصل که از روز گذشته آغاز شده بود، به پایان رسید.
عملیات پیشمرگه عراق در محور اربیل به موصل پایان یافت

نفت آموزش پرورش دولتی