عملیات آزادسازی «موصل» عراق محور گفت‌وگوهای «جبوری» و «مک گورک»

عملیات آزادسازی «موصل» عراق محور گفت‌وگوهای «جبوری» و «مک گورک»

رئیس پارلمان عراق و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش بر ضرورت تسریع در روند عملیات آزادسازی موصل از دست داعش تأکید کردند.

عملیات آزادسازی «موصل» عراق محور گفت‌وگوهای «جبوری» و «مک گورک»

(image)

رئیس پارلمان عراق و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف بین المللی ضد داعش بر ضرورت تسریع در روند عملیات آزادسازی موصل از دست داعش تأکید کردند.
عملیات آزادسازی «موصل» عراق محور گفت‌وگوهای «جبوری» و «مک گورک»

مرکز فیلم