علی نوبخت شهادت جانباز سرافراز رجب محمدزاده را تسلیت گفت

علی نوبخت شهادت جانباز سرافراز رجب محمدزاده را تسلیت گفت

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پی شهادت جانباز حاج رجب محمدزاده پیام تسلیتی صادر کرد.

علی نوبخت شهادت جانباز سرافراز رجب محمدزاده را تسلیت گفت

(image)

رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پی شهادت جانباز حاج رجب محمدزاده پیام تسلیتی صادر کرد.
علی نوبخت شهادت جانباز سرافراز رجب محمدزاده را تسلیت گفت

خبر فرهنگیان