علت سقوط هواپیمای ایران ۱۴۰ اعلام شد

سرپرست دادسرای امور جنایی تهران با اشاره به این مطلب که براساس اعلام نظر سازمان هواپیمایی کشور علت سانحه هواپیمای ایران ۱۴۰ خرابی موتور بوده است گفت: روند رسیدگی قضایی به این پرونده آغاز شد.