علاقه‌ای به سیاست ندارم/ وقتی خبر کم می‌آورند شایعه می‌سازند

علاقه‌ای به سیاست ندارم/ وقتی خبر کم می‌آورند شایعه می‌سازند

گفتگو با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با طرح تحول سلامت آغاز کردیم و سپس به تعامل وزارت بهداشت با مجلس سابق و انتظارات سکاندار دستگاه سلامت از مجلس دهم، آسیب‌های اجتماعی و اقدامات وزارت بهداشت درخصوص سیاست‌های افزایش جمعیت رسیدیم.

علاقه‌ای به سیاست ندارم/ وقتی خبر کم می‌آورند شایعه می‌سازند

(image)

گفتگو با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را با طرح تحول سلامت آغاز کردیم و سپس به تعامل وزارت بهداشت با مجلس سابق و انتظارات سکاندار دستگاه سلامت از مجلس دهم، آسیب‌های اجتماعی و اقدامات وزارت بهداشت درخصوص سیاست‌های افزایش جمعیت رسیدیم.
علاقه‌ای به سیاست ندارم/ وقتی خبر کم می‌آورند شایعه می‌سازند

بک لینک قوی

عکس جدید اینستاگرام