علاءالدین بروجردی بستری شد

علاءالدین بروجردی بستری شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بدلیل مشکل تنفسی و پس از سفری که به استان کرمانشاه داشت روز چهارشنبه در بیمارستان بستری شد.

علاءالدین بروجردی بستری شد

(image)

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی بدلیل مشکل تنفسی و پس از سفری که به استان کرمانشاه داشت روز چهارشنبه در بیمارستان بستری شد.
علاءالدین بروجردی بستری شد

تکست آهنگ