عضو مجلس خبرگان رهبری: سلامت جامعه در گرو داشتن نخبگان صالح است

عضو مجلس خبرگان رهبری: سلامت جامعه در گرو داشتن نخبگان صالح است
اراک – ایرنا – عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: سلامت عمومی جامعه در گرو داشتن نخبگان صالح است.

عضو مجلس خبرگان رهبری: سلامت جامعه در گرو داشتن نخبگان صالح است

اراک – ایرنا – عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: سلامت عمومی جامعه در گرو داشتن نخبگان صالح است.
عضو مجلس خبرگان رهبری: سلامت جامعه در گرو داشتن نخبگان صالح است