عصبانیت و ناراحتی سیمئونه بعد از توقف در ایستگاه نخست لالیگا

عصبانیت و ناراحتی سیمئونه بعد از توقف در ایستگاه نخست لالیگا

سرمربی اتلتیکو مادرید از تساوی برابر آلاوس اصلا راضی نیست و تاکید کرد که این یک امتیاز برای تیم او کافی نیست.

عصبانیت و ناراحتی سیمئونه بعد از توقف در ایستگاه نخست لالیگا

(image)

سرمربی اتلتیکو مادرید از تساوی برابر آلاوس اصلا راضی نیست و تاکید کرد که این یک امتیاز برای تیم او کافی نیست.
عصبانیت و ناراحتی سیمئونه بعد از توقف در ایستگاه نخست لالیگا

کتابخانه فرهنگ