عربستان می‌خواهد به سوریه نیرو زمینی ارسال کند

عربستان می‌خواهد به سوریه نیرو زمینی ارسال کند

وزیر خارجه سعودی در دیدار با همتای آمریکایی خود بار دیگر ادعا کرد که آماده است نیرو به سوریه اعزام کند.

عربستان می‌خواهد به سوریه نیرو زمینی ارسال کند

(image)

وزیر خارجه سعودی در دیدار با همتای آمریکایی خود بار دیگر ادعا کرد که آماده است نیرو به سوریه اعزام کند.
عربستان می‌خواهد به سوریه نیرو زمینی ارسال کند

فروش بک لینک

خبرگذاری خوزستان