عابدینی به یک هشتم صعود کرد/ جدال سخت با حریف کره‌ای در مرحله بعد

عابدینی به یک هشتم صعود کرد/ جدال سخت با حریف کره‌ای در مرحله بعد

قهرمان شمشیربازی ایران در بازی نخست خود در المپیک موفق شد حریف اوکراینی را شکست داده و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.

عابدینی به یک هشتم صعود کرد/ جدال سخت با حریف کره‌ای در مرحله بعد

(image)

قهرمان شمشیربازی ایران در بازی نخست خود در المپیک موفق شد حریف اوکراینی را شکست داده و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کند.
عابدینی به یک هشتم صعود کرد/ جدال سخت با حریف کره‌ای در مرحله بعد