ظریف: شش ماه است به ویلای شمالم نرفته‌ام/ با اکراه وزیر امور خارجه شدم

اولین پرسشی که از ظریف پرسیده شد، مسئله حضور وی در دولت دوازدهم در صورت سکان داری حسن روحانی است که در واکنش به این سوال گفته است: من در این دولت هم با اکراه این مسئولیت را پذیرفتم؛ ولی معمول من نیست که پیش بینی کنم.