طرح ولایت، بستری برای تشخیص حق و باطل در دوران فتنه است

طرح ولایت، بستری برای تشخیص حق و باطل در دوران فتنه است

قائم مقام مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه طرح ولایت، بستری برای تشخیص حق و باطل در دوران فتنه است، گفت: این دوره باعث بدست آوردن حقایق و معارفی می‌شود که می‌توان از طریق آن تمایلات خود را کنترل کرد. در واقع نقش معرفت در این دوره بسیار بنیادین و ریشه‌ای است که اگر پرداخته نشود زمینه ورود شیطان فراهم می‌شود.

طرح ولایت، بستری برای تشخیص حق و باطل در دوران فتنه است

(image)

قائم مقام مؤسسه امام خمینی(ره) با بیان اینکه طرح ولایت، بستری برای تشخیص حق و باطل در دوران فتنه است، گفت: این دوره باعث بدست آوردن حقایق و معارفی می‌شود که می‌توان از طریق آن تمایلات خود را کنترل کرد. در واقع نقش معرفت در این دوره بسیار بنیادین و ریشه‌ای است که اگر پرداخته نشود زمینه ورود شیطان فراهم می‌شود.
طرح ولایت، بستری برای تشخیص حق و باطل در دوران فتنه است

عرفان دینی