طرح ملی باند پهن کشورنهایی شد

طرح ملی باند پهن کشورنهایی شد

«طرح ملی باند پهن کشور» که به منظور تهیه استراتژی باند پهن کشور، فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه باند پهن و تعیین سهم اپراتورها در این بازار از دولت دهم کلید خورد، اکنون به مرحله آخر رسیده است.

طرح ملی باند پهن کشورنهایی شد

(image)

«طرح ملی باند پهن کشور» که به منظور تهیه استراتژی باند پهن کشور، فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه باند پهن و تعیین سهم اپراتورها در این بازار از دولت دهم کلید خورد، اکنون به مرحله آخر رسیده است.
طرح ملی باند پهن کشورنهایی شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 9

روزنامه قانون