طرح دولت ترکیه برای اعطای شهروندی به پناهجویان ثروتمند و تحصیلکرده سوری

طرح دولت ترکیه برای اعطای شهروندی به پناهجویان ثروتمند و تحصیلکرده سوری

یک روزنامه ترکیه نوشت: بیش از ۳۰۰ هزار پناهجوی سوری می‌توانند در چارچوب طرح دولت ترکیه، شهروند این کشور شوند.

طرح دولت ترکیه برای اعطای شهروندی به پناهجویان ثروتمند و تحصیلکرده سوری

(image)

یک روزنامه ترکیه نوشت: بیش از ۳۰۰ هزار پناهجوی سوری می‌توانند در چارچوب طرح دولت ترکیه، شهروند این کشور شوند.
طرح دولت ترکیه برای اعطای شهروندی به پناهجویان ثروتمند و تحصیلکرده سوری

بک لینک قوی

car