طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس پیگیری می‌شود

طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس پیگیری می‌شود

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط نامناسب معیشتی بازنشستگان و فرهنگیان ، گفت: در راستای استیفای حقوق بازنشستگان کشور ، رسیدگی نسبت به وضعیت صندوق‌ها و مراکزمالی مرتبط با آنان را در دستور کار داریم.

طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس پیگیری می‌شود

(image)

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شرایط نامناسب معیشتی بازنشستگان و فرهنگیان ، گفت: در راستای استیفای حقوق بازنشستگان کشور ، رسیدگی نسبت به وضعیت صندوق‌ها و مراکزمالی مرتبط با آنان را در دستور کار داریم.
طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس پیگیری می‌شود

مجله اتومبیل