صمیمی از دور رقابتها کنار رفت+فیلم

صمیمی از دور رقابتها کنار رفت+فیلم

پرتابگر دیسک کشورمان از رقابتهای پرتاب دیسک المپیک ریو،حذف شد.

صمیمی از دور رقابتها کنار رفت+فیلم

(image)

پرتابگر دیسک کشورمان از رقابتهای پرتاب دیسک المپیک ریو،حذف شد.
صمیمی از دور رقابتها کنار رفت+فیلم

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی