شکایت شهروند آمریکایی از «پوکمون گو»/ ما احساس امنیت نداریم!

شکایت شهروند آمریکایی از «پوکمون گو»/ ما احساس امنیت نداریم!

شاکیان کمپانی سازنده بازی «پوکمون گو» برای ایجاد مزاحمت این بازی در محل زندگی‌شان، راهی دادگاه شده‌اند.

شکایت شهروند آمریکایی از «پوکمون گو»/ ما احساس امنیت نداریم!

(image)

شاکیان کمپانی سازنده بازی «پوکمون گو» برای ایجاد مزاحمت این بازی در محل زندگی‌شان، راهی دادگاه شده‌اند.
شکایت شهروند آمریکایی از «پوکمون گو»/ ما احساس امنیت نداریم!

خبرهای داغ