شيعيان بحيرين نماز عيد فطر را مقابل منزل «شيخ عيسي» اقامه كردند

شيعيان بحيرين نماز عيد فطر را مقابل منزل «شيخ عيسي» اقامه كردند

هزاران تن از شیعیان بحرین در اعلام حمایت دوباره خود با رهبرشان شیخ «عیسی احمد قاسم»، نماز عید فطر را در مقابل منزل وی اقامه کردند.

شيعيان بحيرين نماز عيد فطر را مقابل منزل «شيخ عيسي» اقامه كردند

(image)

هزاران تن از شیعیان بحرین در اعلام حمایت دوباره خود با رهبرشان شیخ «عیسی احمد قاسم»، نماز عید فطر را در مقابل منزل وی اقامه کردند.
شيعيان بحيرين نماز عيد فطر را مقابل منزل «شيخ عيسي» اقامه كردند

پسورد نود 32 ورژن 9

عکس های داغ جدید