شوک خبری برای هواداران؛ طارمی در پرسپولیس نیمکت نشین می‌شود!

شوک خبری برای هواداران؛ طارمی در پرسپولیس نیمکت نشین می‌شود!

این احتمال وجود دارد با توجه به غیبت طارمی در تمرینات پیش فصل پرسپولیس، این بازیکن تا هفته‌ها نیمکت‌نشین شود.

شوک خبری برای هواداران؛ طارمی در پرسپولیس نیمکت نشین می‌شود!

(image)

این احتمال وجود دارد با توجه به غیبت طارمی در تمرینات پیش فصل پرسپولیس، این بازیکن تا هفته‌ها نیمکت‌نشین شود.
شوک خبری برای هواداران؛ طارمی در پرسپولیس نیمکت نشین می‌شود!

مجله اینترنتی