شورای همکاری خلیج فارس حزب الله را تحریم رسانه‌ای هم کرد!

وزرای رسانه‌ای اعضای شورای همکاری در بیانیه پایانی نشست دیروز خود اعلام کردند تمام تدابیر قانونی برای منع تعامل با شبکه‌های وابسته به حزب‌الله را به کار خواهند گرفت.