شهادت مدافع حرم عضو بسیج جامعه پزشکی

شهادت مدافع حرم عضو بسیج جامعه پزشکی

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی ضمن اشاره به حضور پررنگ جامعه پزشکی در دفاع از حریم کشور و حرم اهل بیت (ع) از شهادت عضو بسیج جامعه پزشکی طی روزهای گذشته خبر داد.

شهادت مدافع حرم عضو بسیج جامعه پزشکی

(image)

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی ضمن اشاره به حضور پررنگ جامعه پزشکی در دفاع از حریم کشور و حرم اهل بیت (ع) از شهادت عضو بسیج جامعه پزشکی طی روزهای گذشته خبر داد.
شهادت مدافع حرم عضو بسیج جامعه پزشکی

دانلود آهنگ آذری