شمار قربانیان انفجار تروریستی در پاکستان افزایش یافت

شمار قربانیان انفجار تروریستی در پاکستان افزایش یافت

شمار قربانیان انفجار تروریستی که صبح امروز همزمان با نخستین روز کاری هفته در بیمارستانی در شهر ˈکویتهˈ مرکز ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان داد، تا این لحظه دست کم به ۳۰ کشته رسیده است.

شمار قربانیان انفجار تروریستی در پاکستان افزایش یافت

(image)

شمار قربانیان انفجار تروریستی که صبح امروز همزمان با نخستین روز کاری هفته در بیمارستانی در شهر ˈکویتهˈ مرکز ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان داد، تا این لحظه دست کم به ۳۰ کشته رسیده است.
شمار قربانیان انفجار تروریستی در پاکستان افزایش یافت