شمار دستگیر شدگان در ترکیه به ۲۶۰۰۰ نفر رسید

شمار دستگیر شدگان در ترکیه به ۲۶۰۰۰ نفر رسید

افکان آلا وزیر کشور ترکیه آخرین شمار دستگیری و بازداشت ها به دنبال کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه گذشته در سطح این کشور را اعلام کرد وگفت: تا کنون ۲۵ هزار و ۹۱۷ نفر به ظن و اتهام ارتباط با گروه گولن دستگیر شده اند که ۱۳ هزار و ۴۱۹ تن از آنها بازداشت و زندانی شده اند.

شمار دستگیر شدگان در ترکیه به ۲۶۰۰۰ نفر رسید

(image)

افکان آلا وزیر کشور ترکیه آخرین شمار دستگیری و بازداشت ها به دنبال کودتای نافرجام ۲۵ تیرماه گذشته در سطح این کشور را اعلام کرد وگفت: تا کنون ۲۵ هزار و ۹۱۷ نفر به ظن و اتهام ارتباط با گروه گولن دستگیر شده اند که ۱۳ هزار و ۴۱۹ تن از آنها بازداشت و زندانی شده اند.
شمار دستگیر شدگان در ترکیه به ۲۶۰۰۰ نفر رسید

لوکس بلاگ