شعری که نمازگزاران عید فطر تهران را به وجد آورد و صدای تکبیر آنان را بلند کرد

شعری که نمازگزاران عید فطر تهران را به وجد آورد و صدای تکبیر آنان را بلند کرد

متن كامل غزلي كه امروز ميثم مطيعي پيش از خطبه هاي فطر قرائت كرد و نمازگزاران را به وجد آورد منتشر مي شود.

شعری که نمازگزاران عید فطر تهران را به وجد آورد و صدای تکبیر آنان را بلند کرد

(image)

متن كامل غزلي كه امروز ميثم مطيعي پيش از خطبه هاي فطر قرائت كرد و نمازگزاران را به وجد آورد منتشر مي شود.
شعری که نمازگزاران عید فطر تهران را به وجد آورد و صدای تکبیر آنان را بلند کرد

یوزر نود 32 ورژن 7

خبرگزاری دانشگاه های کشور