شرکت‌کنندگان در گردهمایی منافقین مبالغ هنگفتی پول گرفتند

شرکت‌کنندگان در گردهمایی منافقین مبالغ هنگفتی پول گرفتند

یک تحلیلگر و فعال رسانه‌ای امریکایی می‌گوید شرکت کنندگان در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در پاریس مبالغ هنگفتی پول دریافت کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در گردهمایی منافقین مبالغ هنگفتی پول گرفتند

(image)

یک تحلیلگر و فعال رسانه‌ای امریکایی می‌گوید شرکت کنندگان در گردهمایی گروهک تروریستی منافقین در پاریس مبالغ هنگفتی پول دریافت کرده‌اند.
شرکت‌کنندگان در گردهمایی منافقین مبالغ هنگفتی پول گرفتند

باشگاه خبری ورزشی