شرکت‌های نفتی تا انتخابات ۹۶ به ایران نمی‌آیند

شرکت‌های نفتی تا انتخابات ۹۶ به ایران نمی‌آیند

مجله آمریکایی فوربس نوشت: حتی بعد از تصویب قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های بزرگ تا بعد از انتخابات سال آینده ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاری به ایران نمی‌آیند.

شرکت‌های نفتی تا انتخابات ۹۶ به ایران نمی‌آیند

(image)

مجله آمریکایی فوربس نوشت: حتی بعد از تصویب قراردادهای جدید نفتی، شرکت‌های بزرگ تا بعد از انتخابات سال آینده ریاست جمهوری برای سرمایه‌گذاری به ایران نمی‌آیند.
شرکت‌های نفتی تا انتخابات ۹۶ به ایران نمی‌آیند

دانلود موزیک