شرکت‌های فعال در توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت می‌شوند/ لزوم تهیه گزارش اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی در دستگاه ها

شرکت‌های فعال در توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت می‌شوند/ لزوم تهیه گزارش اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی در دستگاه ها

در جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی مقرر شد گزارشی از چگونگی پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک تهیه و در جلسه آینده ارائه شود.

شرکت‌های فعال در توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت می‌شوند/ لزوم تهیه گزارش اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی در دستگاه ها

(image)

در جلسه عصر امروز شورای عالی فضای مجازی مقرر شد گزارشی از چگونگی پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک تهیه و در جلسه آینده ارائه شود.
شرکت‌های فعال در توسعه شبکه‌های اجتماعی داخلی حمایت می‌شوند/ لزوم تهیه گزارش اجرای مصوبه ایمنی فضای مجازی در دستگاه ها

خرید بک لینک

wolrd press news