شروع طوفانی رضا یزدانی در اولین کشتی

شروع طوفانی رضا یزدانی در اولین کشتی

آزادكار وزن ۹۷ كیلوگرم كشورمان در اولین مبارزه رقیب تركش را با نتیجه ۱۰ بر صفر برد و به دور بعد صعود كرد.

شروع طوفانی رضا یزدانی در اولین کشتی

(image)

آزادكار وزن ۹۷ كیلوگرم كشورمان در اولین مبارزه رقیب تركش را با نتیجه ۱۰ بر صفر برد و به دور بعد صعود كرد.
شروع طوفانی رضا یزدانی در اولین کشتی

کرمان نیوز