شرق: اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ناگزیر از حمایت روحانی‌اند

شرق: اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ناگزیر از حمایت روحانی‌اند

احمد غلامی در یادداشتی درباره رویکرد حسن روحانی در صورت پیروزی در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری نوشت:« بعید است روحانی پس از پیروزی در سال ٩٦ قدم آهسته برود، یا یک گام به جلو و دوگام به عقب بردارد. با اینکه حسن روحانیِ معتدل نیز در کار متعارف‌کردن شرایط موجود است، اکنون از برخی تئوریسین‌های سیاسی پیشرو‌تر است.»

شرق: اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ناگزیر از حمایت روحانی‌اند

(image)

احمد غلامی در یادداشتی درباره رویکرد حسن روحانی در صورت پیروزی در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری نوشت:« بعید است روحانی پس از پیروزی در سال ٩٦ قدم آهسته برود، یا یک گام به جلو و دوگام به عقب بردارد. با اینکه حسن روحانیِ معتدل نیز در کار متعارف‌کردن شرایط موجود است، اکنون از برخی تئوریسین‌های سیاسی پیشرو‌تر است.»
شرق: اصلاح‌طلبان و اصولگرایان ناگزیر از حمایت روحانی‌اند

پایگاه خبری مبارز