شبکه یکپارچه پدافند هوایی اشراف کاملی بر آسمان کشور دارد

شبکه یکپارچه پدافند هوایی اشراف کاملی بر آسمان کشور دارد

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: امروز شبکه یکپارچه و بومی قرارگاه پدافند هوایی با اقتدار آسمان کشور را رصد می کند و اشراف کاملی بر آسمان کشور دارد و امنیت مناسبی برای پروازهای عبوری و داخلی فراهم شده است.

شبکه یکپارچه پدافند هوایی اشراف کاملی بر آسمان کشور دارد

(image)

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی گفت: امروز شبکه یکپارچه و بومی قرارگاه پدافند هوایی با اقتدار آسمان کشور را رصد می کند و اشراف کاملی بر آسمان کشور دارد و امنیت مناسبی برای پروازهای عبوری و داخلی فراهم شده است.
شبکه یکپارچه پدافند هوایی اشراف کاملی بر آسمان کشور دارد

بک لینک رنک 6

اخبار دنیای دیجیتال