شبکه اعزام مبلغ انقلابی آغاز به کار کرد

شبکه اعزام مبلغ انقلابی آغاز به کار کرد

همزمان با میلاد امام رضا شبکه «اعزام سخنران و استاد عمار» آغاز به کار رسمی خود را اعلام کرد.

شبکه اعزام مبلغ انقلابی آغاز به کار کرد

(image)

همزمان با میلاد امام رضا شبکه «اعزام سخنران و استاد عمار» آغاز به کار رسمی خود را اعلام کرد.
شبکه اعزام مبلغ انقلابی آغاز به کار کرد

خبر فرهنگیان