شباهت‌های داعش و منافقین از گذشته تا امروز/ پازل خیانت تکمیل شد

شباهت‌های داعش و منافقین از گذشته تا امروز/ پازل خیانت تکمیل شد

در چند روز اخیر خبر صدر همه رسانه ها در عرصه جهانی، برگزاری نشست سالیانه منافقین در پاریس بوده و نکته حائز اهمیت آن نیز حضور مقامات سعودی در کنار مهمانان این نشست چون صالح الغایب، برنارد کوشنر، جان بولتون، ترکی الفیصل و مریم رجوی یکی از سرکرده‎های منافقین است.

شباهت‌های داعش و منافقین از گذشته تا امروز/ پازل خیانت تکمیل شد

(image)

در چند روز اخیر خبر صدر همه رسانه ها در عرصه جهانی، برگزاری نشست سالیانه منافقین در پاریس بوده و نکته حائز اهمیت آن نیز حضور مقامات سعودی در کنار مهمانان این نشست چون صالح الغایب، برنارد کوشنر، جان بولتون، ترکی الفیصل و مریم رجوی یکی از سرکرده‎های منافقین است.
شباهت‌های داعش و منافقین از گذشته تا امروز/ پازل خیانت تکمیل شد

موزیک سرا