سیگنال‌های خوبی از آمریکا برای استرداد گولن دریافت کردیم

سیگنال‌های خوبی از آمریکا برای استرداد گولن دریافت کردیم

خبرگزاری فرانسه گزارش داد ترکیه اعلام کرد که سیگنالهای خوبی از سمت آمریکا برای بازگرداندن فتح‌الله گولن به این کشور دریافت کرده است.

سیگنال‌های خوبی از آمریکا برای استرداد گولن دریافت کردیم

(image)

خبرگزاری فرانسه گزارش داد ترکیه اعلام کرد که سیگنالهای خوبی از سمت آمریکا برای بازگرداندن فتح‌الله گولن به این کشور دریافت کرده است.
سیگنال‌های خوبی از آمریکا برای استرداد گولن دریافت کردیم

مد روز