سیزدهمین سال دوره طرح ولایت بسیج دانشجویی خوزستان برگزار می‌شود

سیزدهمین سال دوره طرح ولایت بسیج دانشجویی خوزستان برگزار می‌شود

سیزدهمین سال دوره آموزش مبانی اندیشه‌های اسلامی خط امام (ره) «طرح ولایت استانی»، خوزستان در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.

سیزدهمین سال دوره طرح ولایت بسیج دانشجویی خوزستان برگزار می‌شود

(image)

سیزدهمین سال دوره آموزش مبانی اندیشه‌های اسلامی خط امام (ره) «طرح ولایت استانی»، خوزستان در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد.
سیزدهمین سال دوره طرح ولایت بسیج دانشجویی خوزستان برگزار می‌شود

دانلود آهنگ آذری