سومین حمله به نیروهای ترکیه/ ۳ کشته و ۶ زخمی در حملات امروز

سومین حمله به نیروهای ترکیه/ ۳ کشته و ۶ زخمی در حملات امروز

یک بمب در نزدیکی خودروی گشتی سربازان ترکیه منفجر شد.

سومین حمله به نیروهای ترکیه/ ۳ کشته و ۶ زخمی در حملات امروز

(image)

یک بمب در نزدیکی خودروی گشتی سربازان ترکیه منفجر شد.
سومین حمله به نیروهای ترکیه/ ۳ کشته و ۶ زخمی در حملات امروز

موزیک جوان