سوئد روابط عاشقانه شهروندانش را بررسی می‌کند

سوئد روابط عاشقانه شهروندانش را بررسی می‌کند

شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی در مطلبی نوشت: دولت سوئد قصد دارد با اجرای طرحی سه ساله، روابط عاشقانه میان شهروندان این کشور را ترویج دهد.

سوئد روابط عاشقانه شهروندانش را بررسی می‌کند

(image)

شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی در مطلبی نوشت: دولت سوئد قصد دارد با اجرای طرحی سه ساله، روابط عاشقانه میان شهروندان این کشور را ترویج دهد.
سوئد روابط عاشقانه شهروندانش را بررسی می‌کند

عکس های داغ جدید