سلیمی: به خداحافظی بعد از المپیک فکر نکرده‌ام

سلیمی: به خداحافظی بعد از المپیک فکر نکرده‌ام

ملی‌پوش فوق سنگین وزنه‌برداری ایران در المپیک ریو گفت: تا این لحظه به خداحافظی بعد از المپیک فکر نکرده‌ام.

سلیمی: به خداحافظی بعد از المپیک فکر نکرده‌ام

(image)

ملی‌پوش فوق سنگین وزنه‌برداری ایران در المپیک ریو گفت: تا این لحظه به خداحافظی بعد از المپیک فکر نکرده‌ام.
سلیمی: به خداحافظی بعد از المپیک فکر نکرده‌ام

دانلود سرا