«سلام بمبئی ۲» ساخته می‌شود

«سلام بمبئی ۲» ساخته می‌شود

قربان محمدپور در تلاش است تا «سلام بمبئی ۲» را در سال جاری جلوی دوربین ببرد.

«سلام بمبئی ۲» ساخته می‌شود

(image)

قربان محمدپور در تلاش است تا «سلام بمبئی ۲» را در سال جاری جلوی دوربین ببرد.
«سلام بمبئی ۲» ساخته می‌شود