سقوط بالگرد نظامی روسیه در تدمر سوریه

سقوط بالگرد نظامی روسیه در تدمر سوریه

یک بالگرد روسیه توسط گروه تروریستی داعش در شهر تدمر سقوط کرد و دو خلبان آن کشته شدند.

سقوط بالگرد نظامی روسیه در تدمر سوریه

(image)

یک بالگرد روسیه توسط گروه تروریستی داعش در شهر تدمر سقوط کرد و دو خلبان آن کشته شدند.
سقوط بالگرد نظامی روسیه در تدمر سوریه

خرید بک لینک

عکس