سفری به بلندای یک عمر زندگی/ برای استشمام هوای تازه کوله‌بارت را بردار

کاروان‌های راهیان‌نور دانشگاه‌های استان اصفهان از بهمن‌ماه سال جاری سفر خود را برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب کشور آغاز کرده‌اند و این سفرها در نیمه دوم اسنفدماه به اوج خود می‌رسد.