سعداوی: برخی بازیکنان ما اسم‌شان برای اولین بار در لیگ مطرح می‌شود

سعداوی: برخی بازیکنان ما اسم‌شان برای اولین بار در لیگ مطرح می‌شود

سرمربی تیم فوتبال فولاد گفت: اگر ما در دیدار مقابل سیاه‌جامگان خوش‌شانس بودیم می‌توانستیم به برتری برسیم.

سعداوی: برخی بازیکنان ما اسم‌شان برای اولین بار در لیگ مطرح می‌شود

(image)

سرمربی تیم فوتبال فولاد گفت: اگر ما در دیدار مقابل سیاه‌جامگان خوش‌شانس بودیم می‌توانستیم به برتری برسیم.
سعداوی: برخی بازیکنان ما اسم‌شان برای اولین بار در لیگ مطرح می‌شود

تکنولوژی جدید