سرپرست شبکه بهداشت – درمان شهرستان آبیک منصوب شد

سرپرست شبکه بهداشت – درمان شهرستان آبیک منصوب شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغی، محسن چیت سازان را به عنوان سرپرست شبکه بهداشت- درمان شهرستان آبیک منصوب کرد.

سرپرست شبکه بهداشت – درمان شهرستان آبیک منصوب شد

(image)

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابلاغی، محسن چیت سازان را به عنوان سرپرست شبکه بهداشت- درمان شهرستان آبیک منصوب کرد.
سرپرست شبکه بهداشت – درمان شهرستان آبیک منصوب شد

دانلود فیلم با لینک مستقیم