سرنوشت ورزش کشور نباید به المپیک گره بخورد

سرنوشت ورزش کشور نباید به المپیک گره بخورد

معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت ورزشکاران کشورمان در المپیک ۲۰۱۶ ریو گفت: البته سرنوشت ورزش کشور نباید به المپیک گره بخورد.

سرنوشت ورزش کشور نباید به المپیک گره بخورد

(image)

معاون توسعه ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت ورزشکاران کشورمان در المپیک ۲۰۱۶ ریو گفت: البته سرنوشت ورزش کشور نباید به المپیک گره بخورد.
سرنوشت ورزش کشور نباید به المپیک گره بخورد

استخدام