سردار شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا شد

سردار شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا شد

سردار علی شادمانی به عنوان معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا منصوب شد.

سردار شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا شد

(image)

سردار علی شادمانی به عنوان معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا منصوب شد.
سردار شادمانی معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه خاتم‌الانبیا شد

افق