سخنرانی رحیم پور ازغدی در نشست سالانه جنبش عدالتخواه

سخنرانی رحیم پور ازغدی در نشست سالانه جنبش عدالتخواه

سخنرانی رحیم پور ازغدی در نشست سالانه جنبش عدالتخواه

(image)
سخنرانی رحیم پور ازغدی در نشست سالانه جنبش عدالتخواه

پرس نیوز