سبقت ۱۰ درصدی کلینتون از ترامپ نزد خانواده‌های نظامیان آمریکایی

سبقت ۱۰ درصدی کلینتون از ترامپ نزد خانواده‌های نظامیان آمریکایی

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه با ۱۰ درصد اختلاف از «هیلاری کلینتون» رقیب دمکرات خود نزد خانواده‌های نظامیان آمریکایی پیشی گرفته است.

سبقت ۱۰ درصدی کلینتون از ترامپ نزد خانواده‌های نظامیان آمریکایی

(image)

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان داد که «دونالد ترامپ» نامزد جمهوریخواه با ۱۰ درصد اختلاف از «هیلاری کلینتون» رقیب دمکرات خود نزد خانواده‌های نظامیان آمریکایی پیشی گرفته است.
سبقت ۱۰ درصدی کلینتون از ترامپ نزد خانواده‌های نظامیان آمریکایی

خبرگزاری اصفهان